Globus

Spolupracovali jsme s agenturou Brouk na akcích „Kroky ke zdraví“ a „Grilování“. V roce 2016 na propagaci „Scan&Go“ v hypermarketech Globus po celé České republice.

Scan&Go – 2015 až 2016

Grilování – 2015

Kroky ke zdraví – 2014

Grilování – 2014