Ministerstvo zdravotnictví 2016

Ceny ministra zdravotnictví každoročně uděluje ministr zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji.

Ministerstvo zdravotnictví 2015

Ceny ministra zdravotnictví každoročně uděluje ministr zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji.

Ministerstvo zdravotnictví 2012

Ceny ministra zdravotnictví každoročně uděluje ministr zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji.